Karhuseura


KARHUSEURA: Kalenteri

Kesäkuu 2024
MA TI KE TO PE LA  SU 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tapahtumakalenteri


Pikakysely:
Miten paljon välität karhuista?
Paljon
Kohtalaisesti
Vähän
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Tulokset

Lähdeluettelo


Tietokirjallisuus
Kaunokirjallisuus
Metsästyskirjallisuus
Lehdet
Elokuvat

KARHUTIETOKIRJALLISUUS

Anmasser Elena (2008): Mesikämmen, Toptygin, Meister Petz. Lekseemi karhu suomen-, venäjän- ja saksankielisissä lehdissä. Erityistarkastelun kohteena lekseemin esiintyminen metaforisissa ilmauksissa. Tampereen yliopisto. Kieli- ja käännöstieteiden laitos. Käännöstiede Venäjä. Pro gradu -tutkielma.

Bieder Robert E. (2008): Pieni karhukirja. Alkuteos 2005, Bear. Suom. Jani Kaaro. Ajatus Kirjat.

Bright M. (2000): Karhut ja pandat. Eläinten Maailmasta. Asiantuntija Douglas Richardson. Engl. alkuteos: Bears and Pandas. Suom. Iiris Kalliola. Helsinki: WSOY. Painettu Singaporessa.

Haavio M. (1967): Karhunpalvonta. Teoksessa Haavio, M. Suomalainen mytologia. Porvoo-Helsinki: WSOY, s. 15-41, 461-463.
Haavio M. (1968): Karhu, kantaisä. Teoksessa Kalevan vuosikirja 48, Helsinki: WSOY, 61-89.

Heikka M. (2000): Kultakutrin ja Punahilkan painajaiset painomusteessa: karhuja, susia ja petokeskustelun toimijoita sanomalehti Keskisuomalaisessa, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Helle Pekka (2002). Suomen riista. Suomen riistanhoitosäätiö ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Jääskeläinen, Heidi (2011): Karhu median hampaissa. Karhu-uutisointi suomalaisessa sanomalehdistössä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Viestinnän koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Kevät 2011.

Kailo Kaarina (ed.) (2008): Wo(men) and Bears. The Gifts of Nature, Culture and Gender Revisited. Toronto: Inanna Publications.

Karhu J. (1947): Karhun synty: Vertaileva tutkimus. Karhututkimuksia 2. Mikkeli.

Katajisto J. (2006): Habitat use and population dynamics of brown bears (Ursus arctos) in Scandinavia. Doctoral dissertation, December 2006. University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences. Väitöskirja: Karhun elinympäristön käyttö ja populaatiodynamiikka Skandinaviassa.

Kemppainen, Jouni K. (2010): Juha-karhun kaksi kesää ja muita eläinjuttuja. Helsingin Sanomat.

Klemettinen P. (2001): Karhu, cd-rom. Kallamedia Ky.

Kojola Ilpo (2001, 2002 & 2003) Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001, 2002, 2003. Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Kokko Sanna (2007): Karhun (Ursus arctos) ravinto Suomessa. Pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto, Soveltavan biotekniikan instituutti.

Kovalainen R. & Seppo, S. (1998): Karhu, taivas ja honka. Artikkeli teoksessa: Puiden kansa. 2. painos. Oulu: Kustannus Pohjoinen ja Hiilinielu Tuotanto. (karhu-uskomukset)

Kurki, Sami & Pohja-Mykrä, Mari (2009): Suurpetojen haaskaruokinnan yhteiskunnallisen kestävyyden haasteet. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti.

Köyhät Ritarit-yhtye & PRIMO (1986): Karhujuhla The Bear Feast. Musiikkinäytelmä muinaissuomalaisista aiheista. Fuga Oy, CD-levy. Mukana tietoa karhupeijaisperinteestä.

Lahtinen J. (2002) Eläintarinoita Ähtäristä. Kuvitus Seppo Polameri. Helsinki: Edita.

Laulajainen Leena (2010): Metsän mesikämmen. Lasten Karhukirja. Kuvittanut Ulla Vaajakallio. Helsinki: Lasten keskus.

Legg Gerald (2004): Pelkoa herättävät karhut. Helsinki: Sley-kirjat.

Leinonen A. & Suominen T. (1991): Suomen karhu. Keuruu: Otava.
Leinonen A. & Willamo H. (2001): Ison karhun alla. Suomen Luonnonsuojeluntuki Oy. Sulkava: Finnreklama. (luonnonvalokuvaus)

Lez, Mireille de la (2008): Jääkarhun maa: Uhanalainen arktinen luonto. Granath Fredrik. Suom. Lappalainen Markku. Helsinki: Tammi. Jääkarhun maa on visuaalinen puheenvuoro ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista. Ilmaston äkillisestä lämpenemisestä uhkaa muodostua suurin ihmisen koskaan aiheuttama tragedia, jonka vertauskuvaksi on noussut jääkarhu. Katoaako maapedoista suurin ja vahvin, kun pohjoisen jääkenttä, sen ainoa elinympäristö, sulaa?

Lyytikäinen V., Luotonen H., Uotila I., Kotanen J. & Hokkanen T. J. (2004): Pohjois-Karjalan Suurpedot. Erämaisen luonnon ja ihmisen rinnakkaiseloa itäisimmässä Suomessa. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Joensuu. Kajaani: Kainuun Sanomat Oy.

Magloff Lisa (2005): Karhunpentu. Suom. Elina Lustig. Helsinki: Tammi. Lasten tietokirja.

Meriluoto-Jaakkola, Marjo (2010): Karhun vuosi. The Year of the Bear. Tampereen museot, Tampereen museoiden julkaisuja.

Miettinen, Veijo, Kenakkala, Eero, Nyholm, Erik, S. & Nyholm, Kai-Eerik, ym. (2009): Karhu ja koira - karhun metsästys koiralla.

MMM (1996): Suomen maasuurpetokannat ja niiden hoito. Suurpetotyöryhmän raportti. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 6/1996. Ympäristöministeriö. Ympäristö- ja luonnonvarainneuvosto.

Mäensyrjä P. (1971): Korpiemme kontio eilen, tänään, huomenna. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy.
Mäensyrjä, Pentti (2010): Korpiemme kontio eilen, tänään, huomenna. 2. painos. Kariston nostalgia -sarja.

Nyholm E. S. & Kemilä E. (1990): Ruskeakarhu (Ursus arctos arctos L.) Porvoo: WSOY. (luonnonvalokuvaus)

Nyström Marjaana (2007): Nallekarhu. Otava.

Oksanen Auli (2007): Karhu, kontio, ohto ja otso. Karhun nimitysten kielellisillä lähteillä. Etymologinen tutkimus. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomalais-ugrilainen kielentutkimuslaitos.

Paasilinna E. (2001): Kamppailuja karhun kanssa 1800-luvulta nykypäiviin. Valokuvat Lassi Rautiainen. Helsinki: Otava.

Palviainen S. (2000): Suurpedot Pohjois-Karjalassa. Pohjoiskarjalaisten luonnonkäyttäjien kokemuksia suurpedoista. Pohjois-Karjalan Liitto. Julkaisu 51.

Pentikäinen J. (1995): Saamelaiset - Pohjoisen kansan mytologia. Suomen Kirjallisuuden Seura. Toimituksia 596. Hämeenlinna: Karisto.
Pentikäinen J. (1987): Kalevalan mytologia. Gaudeamus. Helsinki: Hakapaino.
Pentikäinen J. (1998): Shamaanit - Pohjoisten kansojen elämäntaistelu. Etnika. Helsinki. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Pentikäinen J. (2005): Karhun kannoilla: metsänpitäjä ja mies. Tampere: Etnika.
Pentikäinen J. & Piludu V. M. (2006) Kontiopoika ja Tsaarintytar. Helsinki: Etnika.
Pentikäinen J. (2007): Golden King of the Forest. The lore of the Northern bear (2007). Tampere: Etnika.

Pickering F. (1999): Eläimet luonnossa ja myyteissä. Suomentanut Virtanen, T. Singapore: Element Children's Books Limited. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

Pitkänen S. L. (2003): Suomalainen eläinhoroskooppi. Helsinki: Atena Kustannus Oy.

Pulliainen E.(1974): Suomen suurpedot. Helsinki: Tammi.
Pulliainen E. (1984): Petoja ja ihmisiä. Helsinki: Tammi.
Pulliainen E. & Rautiainen L. (1999): Suurpetomme. Karhu, susi, ahma, ilves. Bear, wolf, wolverine, lynx in northern Europe. Kotka. Kajaani: Articmedia.

Ratamäki O. (2001): Pelkäätkö karhua, vihaatko sutta? Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto, sosiologian laitos.

Rautiainen L. & Härkönen P. (1990): Karhu. Metsien kuningas. King of the Forest. Articmedia. Kajaani. Kuusamo: Koillissanomien kirjapaino. (luonnonvalokuvaus)

Rautiainen L. (1995): Mina Björnar. My Bears. Meine Bären. Karhujen kaverina. Articmedia. Kajaani. Helsinki: Puna Musta. (luonnonvalokuvaus)

Ruponen Seija (2000): Metisiltä mättäiltä Otavaisen olkapäille. Sosiologinen tutkielma karhun kulttuurihistoriasta. Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Pro gradu -tutkielma.

Saari S. (1986): Karhu: kuvauksia pohjoisten metsien valtiaasta. Suomen luonnonsuojelun tuki.

Saksholm M. (1987): Karhu suomalaisessa sadussa. Jyväskylän yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu- tutkielma.

Sarmela M. (1991): Karhu ihmisen ympäristössä. Teoksessa Laaksonen, P. & Mettomäki, S-L. (toim.) Kolme on kovaa sanaa. Kirjoituksia kansanperinteestä. Kalevalaseuran vuosikirja 71. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. Jyväskylä: Gummerus Oy. (karhumyytit, karhunpalvonta)

Savela P. (1993): Karhu-motiivin kehitys John Irvingin tuotannossa. Jyväskylän yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Pro gradu -tutkielma.

Stalo L. T. (1995): Suomalaisten Jumalat. Forssa: Forssan Kirjapaino Oy.

Suonpää J. & Korte-Suonpää M-L. (1994): Metsä liikkuu = The Forest is on the move = Skogen rör sig = Der Wald bewegt sich. Vantaa: Swamphead, Forssan kirjapaino.

Suonpää J. (2002): Petokuvan raadollisuus: luontokuvan yhteiskunnallisten merkitysten metsästys. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. A 35. Tampere: Taideteollinen korkeakoulu, 2002

Takkinen H. (2001): Nallekarhu satu- ja kuvitushahmona. Hahmon muotoutuminen, merkitys ja ominaisuuksien määrittely. Lapin yliopisto. Pro gradu -tutkielma.

Timonen E. & Kurkinen M. (2000): Eläinten hovissa. Tarinoita suomalaisten eläinten synnystä ja elämästä. SKS: Jyväskylä. 87 s.

Tolley C. (2006): Karhun kannoilla. In the Footsteps of the Bear. Karhun kannoilla -symposiumi, Pori, 11.-13.11.2005. Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos ja Satakunnan Museo. Satakunnan Museon julkaisuja 14/2006.

Uusi Zoo (1988): Suuri eläinkirja. 2. Nisäkkäät. Alkuteos: Beauté du Monde Animal 1968. Suomentanut Heikkilä, M., Lahti, T., Raasmaja, A. & Räsänen, S. Porvoo-Helsinki-Juva. Porvoo: WSOY.

Vikström S. (2000): Suurpetoasenteet poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa v. 1999. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, maantieteen laitos.

KARHUKAUNOKIRJALLISUUS

Aalto S. (toim.) (2002): Suuri eläinystävän kirja. Tarinoita, sananparsia ja runoja eläimistä. Piirrokset: Eppu Ruoranen, valokuvat: Markku Wiik. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Adams R. (1980): Shardik: Beklan herra. Helsinki: WSOY.

Allen R. E. Nalle Puh ja johtamisen taito / filosofit / feng shui yms.

Applegate K. A. (2000): Valinta. Alkuteos The Stranger 1997. Suom. Kattelus Kaija. Helsinki: Tammi. Nuorten kirjasarja animorfeista eli eläinmuodonmuuttajista.

Auer Ilkka (2004): Sysilouhien sukua – Lumen ja jään maa I. Keuruu: Otava.
Auer Ilkka (2006): Varjoissa vaeltaja - Lumen ja jään maa II. Keuruu: Otava.
Auer Ilkka (2007): Hyinen hauta - Lumen ja jään maa III. Keuruu: Otava.
Kirjasarja kertoo Nonna-nimisestä tytöstä, hänen lemmikkijääkarhustaan Fenriksestä ja heidän matkastaan lumisen erämaan poikki kylmässä Pohjolassa.

Day D. (1989): Keisarin panda. Suom. Anna-Maija Viitanne. Porvoo: WSOY.

Disney Walt (1960): Karhujen maa. Helsinki: Tammi.
Disney Walt (1975): Karhulaakso. Helsinki: Sanoma Oy.
Disney Walt (2004): Karhuveljeni Koda. Kts. myös teokset: Karhutarinoita, Jännittävä kohtaaminen, Sanoma Magazines Finland.

Engel Marian (1976): Bear. A Novel. Toronto: McClelland & Stewart.

Faulkner W. (1969): Karhu ja muita novelleja. Keltainen kirjasto. Helsinki: Tammi.

Gardner John: Michelsson Ghosts (okkultistisia karhuja)

Greene Graham (1935): The Bear Fell Free. (teddykarhuista)

Hegland Jean (1996): Into the Forest. (suom. Suojaan metsän siimekseen, 1998).

Heymann Daniele (1989): The Bear. From the film by Jean-Jacques Annaud. London: Sidgwick & Jackson.

Hjelt M. & Aalto, J. (2000): Taikametsä. Tarinoita ja taikoja suomalaisesta metsästä. SKS: Hämeenlinna. 95 s.

Hunter Erin (2013): Etsijät -kirjasarja. Juva: Jalava.

Huovinen Veikko (1999): Porsaan paperit: eläinaiheiset erikoiset. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY. (karhunhaastattelu)

Iisalo O. (1921): Suomen kansan eläinkirja. Kertomus Metsolan ja Ilmolan väestä ja elämästä. Kansansaduista sommitellut Osmo Iisalo (Eino Railo). Helsinki.

Irving John (1968): Setting Free the Bears.
Irving John (1972): Vesimies. Tammi.
Irving John (1978): Garpin maailma. Tammi.
Irving John (1981): Kaikki isäni hotellit. Tammi.

Kiehelä Silja (2003): Sofia ja karhunkynsi. WSOY.

Leino Eino (1914): Mesikämmen. Teoksessa Leino, E. 1995. Mesikämmen, Musti, Ahven ja kultakalat. SKS. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki. Tampere: Tammer-Paino Oy.

L'Engle Madeleine: The Bear (Äiti Karhun -myytti)

Luther Annika (2008): Kirje maan ääriin. Suom. Teva Tarja. WSOY. Nuortenkirja. Kirja kertoo kateudesta, kiusaamisesta, luonnonsuojelusta ja ns. jääkarhuidentiteetistä.

Lönnrot Elias (1985): Kalevala. Kuvittanut Landström Björn. Helsinki. Keuruu: Otava. (Runo: Pohjolan karhu)

Marenco, Susan (2009): Prinsessojen eläinystävät. Suom. Satu Leveelahti. Sanoma Magazines Finland Oy.

Mikkola M-L. (1985): Amalia, karhu. Satu lapsille ja aikuisille. Kuvittanut Kurkinen, M. Helsinki. Keuruu: Otava.

Morey Walt (1972): Ystäväni Ben. Alkuteos: Gentle Ben. Suom. Tuula Hulkkonen. Helsinki: Otava.

Määttä Kaija (2007): Eläköön Lare ja Ursus-karhu. Nakkila: Sanasiivet. 450-vuotiaan Porin karhukaupungin historiasta kertova lastenkirja.

Ohtonen Kimmo (2018): Ikimaa - Soturin tie, Helsinki: Otava.

Paasilinna Arto (1995): Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija. Romaani. 6. painos. Juva: WSOY.

Parvela T. (2006): Keinulauta. Kuvitus: Virpi Talvitie. WSOY. Pieni Pii-karhu etsii keinujakaveria laudan toiseen päähän. Etsintämatka vie yksinäisen Piin avaruudellisiin seikkailuihin ja elämän peruskysymysten pohdintaan. Finlandia junior –palkinto vuonna 2006.

Paver M. (2006): Suden veli. Muinainen pimeys, 1.osa. Helsinki: Tammi. Nuorten kuusiosainen esihistoriallinen sarja. Torak on elänyt kaksitoista kesää isänsä kanssa Metsässä, erillään omasta heimostaan Suden klaanista ja muista ihmisistä. Torakin pahin painajainen toteutuu, kun isän kimppuun hyökkää äkkiarvaamatta valtava, silmittömästi tuhoava karhu. Ennen lähtöään kuolinmatkalle isä paljastaa Torakille, että karhu on pahan hengen riivaama. Hän vannottaa Torakia tekemään kaikkensa, jotta Metsä ja siellä asuvat klaanit pelastuisivat karhun levittämältä pimeydeltä ja tuholta. Vain Torak kykenee siihen. Torak on yksin, eikä hän osaa kuvitella, kuinka voisi selviytyä omin avuin tai selättää puiden pimeässä katveessa väijyvän pahuuden. Nääntynyt ja resuinen Torak löytää onnekseen seuralaisen: orvoksi jääneen sudenpennun, josta tulee hänen tosi ystävänsä.

Pullman Philip (1996): Kultainen kompassi. Universumien tomu, osa 1. Suom. Helene Bützow. Helsinki: Tammi. Elokuvan maailmanlaajuinen ensi-ilta 6.12.2007.
Pullman Philip (1997) Salaperäinen veitsi. Universumien tomu, osa 2. Suom. Helene Bützow. Helsinki: Tammi. (Karhuja ei juuri esiinny tässä teoksessa.)
Pullman Philip (2001): Maaginen kaukoputki. Universumien tomu, osa 3. Helsinki: Tammi.

Rautapalo T. 1958): Karhunnahka. Tarina sijoittuu Lappiin ja kertoo pojasta, joka kasvaa karhujen kanssa.

Schooler L. (2002): Sininen karhu: erään valokuvan tarina. Alkuperäisteos: The blue bear. Suom. Juhani Lindholm. Helsinki: Otava.

Sirett, Dawn (2010): Eläinvauvoja. Baby touch and baby feel animals. Helsinki: Tammi.

Smith D. (2003): Karhuvuoren varjo. Alkuperäisteos: On bear mountain. Suom. Auli Hurme-Keränen. Hämeenlinna: Karisto.

Suomen kansan muinaisia loitsurunoja (1880): Suomen kirjallisuuden seuran toimituksia. 62 osa. Helsinki.

Tenhunen Eeva-Liisa (1984-85): "Ohtonen Otavanpoika". Aikakone.
Tenhunen Eeva-Liisa: Ursa Amanda. (Novelli).

Tiitinen Esko-Pekka (2004): Hippiäinen ja hyvän päivän sadut. Kuvat: Tuula Tiitinen. Helsinki: Tammi. Karhusatu: 5. Voi vallatonta.

Timonen Eija (2004): Käsikäpälässä. Sadun taikaa syvällä metsän siimeksessä. Kuvitus Pirkko-Liisa Surojegin. Helsinki: Tammi. (Hämeenlinna: Karisto).

Tolkien J.R.R. (1972): Hobitti eli sinne ja takaisin. (Karhumuodonmuuttuja Beorn).
Tolkien J.R.R. (2004): Kirjeitä joulupukilta. Suom. Kersti Juva, runot suom. Alice Martin. Alkuteos: Letters From Father Christmas. Toim. Baillie Tolkien. Helsinki: WSOY. (Joulupukin tärkein apulainen on Pohjoisnapakontio).

Untinen-Auel Jean (1981): Luolakarhun klaani. WSOY.

Valakivi L. (1998): Karhumies Tarsa. Helsinki: Seaflower.

Warner E. (1986): Ihmeseppiä ja tsaarinpoikia. Maailman taruaarteet: Venäjä. Alkuteos: Heroes, Monsters and Other Worlds from Russia Mythology. Suomentanut Pesonen, P. Kuvittanut Koškin A. Eurobook Limited. Italia. (Venäläisiä karhutaruja)

Wood M. (1986): Poppamiehiä ja karhukansaa. Maailman taruaarteet: Pohjois-Amerikka. Suomennos Kilpi, M. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY. (Taru naisesta, Peesunt, joka meni karhun kanssa naimisiin.)

Vuorio Maria (2008): Nalle vaarallisilla vesillä. Tiedenalleyhteisöstä kertova lastenkirja. Päähenkilönä murahtelee karhukirjallisuuden professoriksi väitellyt nalle Niilo Benjamin Koskenranta-Korpisuo.

KARHUMETSÄSTYSKIRJALLISUUS

Haglund Bertil (1951): Riistametsä: kotimetsien ja kaukomaiden kuvia. Otava. S. 128-158.

Harala Alpo (1981): Hirvihaukkuja ja karhunajoja. Otava.

Huovinen Veikko (toim.) (1968): Pohjoiset erätarinat: metsästyskertomuksia Pohjois-Suomesta. (Karhusta kirjoittaneet Valter Keltikangas, Arto Paasilinna ja Samuli Paulaharju). Otava.

Härkönen Leo O. (1975): Eräkokemuksia. Leo O. Härkönen, s. 141-151.

Kantola Olavi (1996): Karhu: metsän kuningas. Jyväskylä: Gummerus.

Jahtimailla -tietosanakirja (2005). 2. osa: Riistanisäkkäät. Helsinki: WSOY.

Karsikas Leevi (1981): Karhunpiilo: eräkertomuksia. Karisto.

Korhos-Heikki (2002): Martti Kitunen: muistelmia Suomen kuuluisimmasta karhunampujasta ja kuvauksia hänen seikkailuistaan. Helsinki: WSOY.

Munsterhjelm Ludvig (1946): Pohjolan pedot: erämiehen havaintoja ja kokemuksia. Otava, s. 7-47.

Mäensyrjä Pentti (1983): Lisenssikarhu ja muutamia muitakin metsässä mietittyjä eräjutelmia. Karisto.
Mäensyrjä Pentti (1987): Reppukarhuja. Sattumustarinoita karhuselkosilta. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Paasilinna Arto (1964): Karhunkaataja Ikä-Alpi. Tammi.

Paasilinna E. toim. (2001): Kamppailuja karhun kanssa 1800-luvulta nykypäivään. Helsinki: Otava.

Reinikka P. & Mäki T. V. (1995): Eräpolku. Jahtiviisautta nuorille metsästäjille. Kuvitus Martti Arkko. 2. painos. 1. painos 1982. Helsinki. Keuruu: Otava.

Rissanen Veikko (1988): Kitusen kintereillä. WSOY.
Rissanen Veikko (2003): Kitusen kintereillä: Tarina karhunkaatajasta. Äänite. Helsinki: WSOY.

Tiainen Sulo (toim.) (2002): Raja-Karjalan riistapoluilta: Kokoelma vanhoja metsästystarinoita. Helsinki: Otava.

Tikkanen Pentti H. (1975): Erätulilla: eräkertomuksia. Karisto.

Voutilainen Antti (1996): Karhunmetsästys Suomessa ja Karjalan tasavallassa. Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tdk, julkaisu 44.

Wartiainen Eliel (1907): Metsämiehen muistelmia karhunkaatoretkiltä: shemeikkain ja vornasten metsästäjätarina. WSOY.
Wartiainen Eliel (1990): Karhunajolla Kauko-Karjalassa. 2. painos. WSOY.

Wartiovaara E. R. (1951): Suomen korpien karhu: erämiehen elämyksiä. Otava.

Välinen Heimo (2003): Suurten jäljillä. Tampere: Pilot-Kustannus Oy.

Ylänne Yrjö (1945): Metsästäjän käsikirja. 3. uusittu painos.
Otava, s. 268-274.
Ylänne Yrjö (toim.) (1950): Suomen metsästys: kokoomateos
metsästyksestä ja riistanhoidosta. Otava, s. 186-202.

KARHULEHDET

Bear and Other Top Pradators (ei ilmesty enää)
National Geographic Suomi
Metsästys ja Kalastus
Erä
Jägaren
Metsästäjä
Suomen Luonto
Animalia
Nuorten Luonto
Eläinten ystävä
Eläinmaailma
Teddy Bear Club International
Teddy Bears and Friends
Teddy Bear Review
Teddy Bear Scene
Teddy Bear Times
Teddy Today
Karhukatsaus

KARHUELOKUVAT

Karhukino